Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2

Drobečková navigace

Aktuality a hlášení rozhlasu > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Hrubčice, kterou se vydává požární řád obce.pdf 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hrubčice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hrubčice.pdf 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hrubčice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška obce Hrubčice o regulaci provozování hazardních her.pdf 31.12.2022
OZV obce Hrubčice č. 6-2023 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024
OZV obce Hrubčice č. 7-2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024 

OZV obce Hrubčice č. 8-2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostravství.pdf

A1_1-2000_648612_VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ HRUBČICE+OTONOVICE_2023-09-22.pdf

1.1.2024
   
Smlouva o odvádění odpadních vod nová stávající odběratel.docx  Reklamační řád.pdf  1.10.2019
   
   
Nařízení obce č. 2/2012 tržní řád 14.11.2012
Řád veřejného pohřebiště obce Hrubčice.pdf  1.7.2019