Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2

Drobečková navigace

Aktuality a hlášení rozhlasu > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
OZV obce Hrubčice č. 2-2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2022
   
Smlouva o odvádění odpadních vod nová stávající odběratel.docx  Reklamační řád.pdf  1.10.2019
OZV č.2/2015, kterou se vydává požární řád obce 11.10.2015

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrubčice

1.4.2015
Nařízení obce č. 2/2012 tržní řád 14.11.2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2012

31.1.2013 

Obecně závazná vyhláška 1/2012 20.3.2012
OZV č.1-2010 o místním poplatku ze psů.doc 1.1.2011
OZV č.3-2010 o místním poplatku za užívání veř. prostranství.doc 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č.1-2009.doc 1.12.2009
Obecně závazná vyhláška obce Hrubčice č. 1/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 30.9.2005