Změna velikosti písma

Zvonice

Uprostřed vesnice stojí vysoká čtyřhranná zvonice, která byla postavena v roce 1769, za panování císařovny Marie Terezie. Tato zvonice se začala stavět 30. března 1769 a byla dostavěna ještě téhož roku. Za postavení dostali zedníci 100 rýnských hotových peněz. Základní kámen posvětil kralický děkan Ondřej Markytán. Je uložen směrem ke dnešní škole,tehdejšímu panskému domu. Tento kámen váží 30 q /starý cent = 56 kg.

 

Zvonice 2013  
zvonice zvonice
 
zvonice

Když při opravě byla ze zvonice sundána věž, byla nalezena stará listina, která obsahovala výše již zmíněnou zprávu a dále, že tenkrát pominula stará měřice. Byla nahrazena novou měřicí tříčtvrteční a obilí se platilo za měřici, při ječmenu, jeden rýnský 54 krejcarů.

Zvonice - historický pohled

Roku 1827 byl přelit zvon na zvonici nákladem 7 zlatých 32 krejcarů. Nápis na tomto zvonu zněl:

Per Leopoldum Franc. Stanke Olomucii 1827. Refusa sumptibus com. Hrubschitz. (Od Leopolda Stanka v Olomouci r. 1827. Znova přelit nákladem obce Hrubčické).

Po žních roku 1893 byla při zvonici postavena mostní váha, jejíž náklady si vyžádaly částku 500 zlatých. Váhu dodala firma Vojtěch Pelikán a syn v Praze.

Protože břidlicové střecha i vazba na zvonici byly sešlé, pořízeny koncem měsíce prosince roku 1909 nové krovy a střecha pokryta eter- I nitem. Nova byla pořízena také báně. Veškeré náklady na tuto opravu hradila obec ze svých peněz.

Roku 1910,v měsících květnu a červnu, byla provedena celková venkovní oprava zvonice. Tato oprava stála 551 korun 60 haléřů.

21. listopadu 1914 byly uvedeny do provozu nové věžní hodiny na zvonici,které byly pořízeny přičiněním starosty obce Františka Hoška. Hodiny dodal hodinář František Moravus v Brně. Obec mu za ně zaplatila 1130 korun.

Zvonice - historický pohled

11. září 1917 byl zvon na zvonici zrekvírován státem pro válečné účely.

Ze sbírek a milodarů, které vynesly asi 8 000 korun, byl pořízen nový zvon na zvonici. Tento byl zavěšen 3. března 1921 a poprvé se na něj zvonilo 6. března téhož roku.

Zvonice

V roce 1997 byla na náklady zvonice obce znovu zrenovovaná.

Zvonice