Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Aktuality a hlášení rozhlasu > Stará struktura - nemazat > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Název vyhlášky

Účinnost

 

 

 

 

 

OZV č.3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů IMG_0001.pdf

1.1.2016 

OZV č.2/2015, kterou se vydává požární řád obce IMG.pdf

11.10.20015 

OZV č.1/2015 IMG.pdf o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrubčice

1.4.2015 

Nařízení obce č. 2/2012 tržní řád

14.11.2012 

Obecně závazná vyhláška č.2/2012

31.1.2013 

Obecně závazná vyhláška 1/2012

20.3.2012 

OZV č.1-2010 o místním poplatku ze psů.doc

1.1.2011

OZV č.3-2010 o místním poplatku za užívání veř. prostranství.doc 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č.1-2009.doc

1.12.2009

Obecně závazná vyhláška obce Hrubčice č. 1/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

30.9.2005

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

  • nejsou vloženy žádné dokumenty