Základní škola v Hrubčicích

Základní škola Hrubčice

Základní škola v Hrubčicích byla postavena roku 1877. Prvním odučeným školním rokem byl rok 1877/1878. Přestože budova prošla během  několika období mnoha změnami , některé části jako tělocvična, části dvorního traktu, vchod k šatnám byly přistavěny a v průběhu času modernizovány, uvnitř vestibulu školy byl její historický ráz zachován. V současné době slouží škola k výuce dětí 1. až 5. ročníku. Kvůli  skutečnosti, že počty žáků se v jednotlivých ročnících výrazně mění, bývají ročníky spojeny  vždy podle aktuálního  stavu a to většinou do celkového počtu 20 žáků ve třídě.

Vyučování probíhá ve dvou až třech plně vybavených třídách. Ve všech třídách jsou instalovány interaktivní tabule s projektory, menší hudebna je vybavena elektrickým pianem, rytmickými nástroji, kytarou.

Tělocvična má k dispozici vlastní sociální zařízení, nářaďovnu a šatnu. Je místem pro sportovní aktivity jak žáků školy, tak rodičovské veřejnosti a činnosti sportovních družstev či oddílů v obci.

Ve dvorním traktu je umístěna dětmi i veřejností hojně využívaná keramická dílna s pecí.

Škola má prostornou školní zahradu, kterou žáci využívají k relaxaci o velkých přestávkách, ke hrám v rámci školní družiny, pěstitelským pracím, kulturním akcím. Na školní zahradě je dětem k dispozici nové lanové hřistě s prvky podporujícími pohybovou obratnost jako např. lanové překážky a dráhy, kladková lanovka, trampolina, prolézačky, houpačky, kladiny, hrazdy, skluzavka, vodní prvek atd.

Školní družina je situována do nově rekonstruovaného zázemí, jež sestává z 1 prostorné herny vybavené rovněž projekčním plátnem a dataprojektorem , 1 pracovny pro cca 30 žáků určené k výtvarným činnostem, kuchyňkou, samostatným sociálním zařízením a kabinetem vychovatelky. Činnosti ve školní družině se střídají svou pestrostí podle zájmu dětí a jejich potřeby relaxace.Školní družina má k práci žáků a jejich přípravě na vyučování k dispozici i počítačové vybavení. 

Č. p. 37
Hrubčice 79821
Telefon:+(420) 582 368 338

Telefon do školní družiny:588 589 005
FAX: není
E-MAIL: zshrubcice@gmail.com
WWW stránky: http://www.hrubcice.cz/skola/
Kontaktní osoba: Mgr.Radmila Smolková, ředitelka
Zřizovatel: Obec Hrubčice
Obory: 1. až 5. ročník ZŠ, vzdělávací program Základní škola čj. 16 847/96-2

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola po život- vydaný v souladu s RVP a jeho úpravami
IZO ředitelství: 600120180
IZO škol a zařízení: 102 579 911 - ZŠ, 118 900 145 - ŠD
Poznámka: Příspěvková organizace od 1.1.2003, IČO: 75021498.

Základní škola

 

 

Vážení rodiče, prosíme o vrácení vyplněných evaluačních dotazníků do 19.4. , abychom mohli provést vyhodnocení.

Dotazníky vhoďte do poštovní schránky školy nebo odevzdejte v MŠ, odkud si je vyzvedneme.

Za spolupráci děkujeme 

DNE 22.5.2018 EXKURZE LEŠNÁ, hrazeno z KPŠ

DNE 30.5.2018 STAROSTŮV POHÁR V OLŠANECH-návrat kolem 14,00 hodiny.

VE ČTVRTEK 12.4.2018 OD 13,00 DO 16,30 HODIN SE USKUTEČNÍ SBĚR PAPÍRU VE DVOŘE COOP HRUBČICE

VÝSLEDKY BUDOU K NAHLÉDNUTÍ VE ŠKOLE

 

Děkujeme všem dobrovolníkům , kteří přiložili ruku k dílu a pomohli uspořádat podzimní I JARNÍ sběr papíru .

 

K historii školy

Obracíme se na všechny pamětníky z Hrubčic a okolí s prosbou o pomoc při shromažďování materiálů ke zpracování historie školy a obce, jako jsou např. staré fotografie školy, pohlednice Hrubčic, staré školní zápisky, sešity, staré vysvědčení, početnice, slabikáře, články z novin, kronik apod. Postačí nám i kopie.Všechny zapůjčené originály v pořádku vrátíme.

Sběr je možno i celoročně nosit do vestibulu školy k bočnímu vchodu a uložit do krabic u dveří k tělocvičně.

Za každý kilogram papíru předem děkujeme.

 

Co všechno sbíráme:

staré baterie,použité tonery do tiskáren,

elektrospotřebiče vyjma bílé techniky, 

MATERIÁL PRO ČINNOST

Děkujeme všem občanům a přátelům školy, kteří nám pomáhají rozšířit vybavení výtvarným i kancelářským materiálem z drobných darů reklamních či obchodních firem, zbytků textilu,vlny,kartonů apod.
Každou drobnou podporu školy vítáme. Materiály a drobné dary je možno nabídnout škole prostřednictvím pracovníků školy nebo volně položit vedle sběrového kontejneru ve vestibulu u bočního vchodu školy, kde si je vyzvedneme.
Za zájem o činnost školy a projevenou podporu, dosavadním i příštím dárcům, děkujeme.

24. 4. Jiří

Zítra: Marek

Návštěvnost stránek

013504